Categories
ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย

1 กฎทองของศาสตร์แห่งความมั่งคั่ง

ความคิด

เป็นบ่อเกิดที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถูกสร้างขึ้น

โดยมี “ความปราถนา” เป็นสื่อที่จะแผ่ซ่านทะลุทะลวง

เข้าไปในทุกช่องว่าง

และความคิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงปราถนา

จะค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพ เพื่อเสกสรรปั้นแต่งทุกสิ่งที่เรา

ต้องการให้เกิดขึ้นจริง

แต่การจะสามารถทำสิ่งที่กล่าวถึงนี้ให้สำเร็จได้

คุณต้องเปลี่ยนความคิดจากการแข่งขันให้กลายเป็นการ

สร้างสรรค์เสียก่อน

แนวคิด

เคล็ดลับง่ายๆ ของการสร้างสรรค์คือ คุณต้องฝึกกำหนด

ความรู้สึกตัวเองว่า…

คุณนั้นรู้สึกมีความสุขกับความปราถนาที่คุณมีอย่างจริงใจ

และรู้สึกสำนึกในบุญคุณของความปราถนาที่เกิดขึ้นราวกับ

ว่ามันเป็นของขวัญที่เบื้องบนประทานมาให้

ความกตัญญูรู้คุณที่กล่าวถึงนี้…

จะทำให้ความคิดของคุณหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความ

ปรารถนาจากก้นบึ้งของหัวใจ

ส่งผลให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์

แล้วในทีสุด…มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุณเอง

คุณต้องสร้างภาพในความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากมี

อยากทำ หรืออยากเป็นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาก่อน จากนั้นก็ค่อย

เก็บภาพนั้นให้เข้าไปอยู่ในทุกช่วงของความคิด แล้วใช้เวลา

ว่างที่มีอยู่ในแต่ละวัน คิดถึงมโนภาพที่คุณสร้างไว้ด้วยความ

รู้สึกกตัญญูรู้คุณ… ราวกับว่า… ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้

เป็นจริงตามที่คุณร้องขอไว้แล้ว

สิ่งสำคัญที่คุณควรรับรู้คือ มโนภาพที่คุณสร้างขึ้นต้องเป็น

ภาพที่มั่นคงไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

คุณต้องมีความศรัทธาและสำนึกกตัญญูรู้คุณอย่างจริงใจ

เพราะนี่คือกรบวนการความคิดที่จะหลอมรวมความปรารถนา

และพลังแห่งการสร้างสรรค์เข้าด้วยกันเพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการ

เกิดขึ้นจริงในชีวิต

คุณต้องทำให้ทุก ๆ วันของคุณ เป็นวันที่สามารถทำตาม

แนวคิดอย่างใส่ใจให้เสร็จส้ินไม่ค้างคาหรือผัดวันประกันพรุ่ง

เพราะนั้นหมายถึงความไม่จริงใจในการสร้างแรงปรารถนา

ผลที่ได้รับ

>>> ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภาพความคิดของคุณจะถูกดึงดูดมาหาคุณ

แน่นอน หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้โดยไม่ยอมให้ศรัทธาสั่นคลอน

>>>สิ่งที่คุณต้องการ จะเดินทางมาหาคุณในหลากหลายวิธี โดยไม่จำกัด

การตอบแทน

>>> ระหว่างที่คุณปฏิบัติตามแนวคิด แน่นอนว่าอาจมีบางคน หยิบยื่น

ความช่วยเหลือให้คุณ อาจเป็นเงินทอง สิ่งของ ผลประโยชน์ ฯลฯ หน้าที่คุณคือ

ต้องตอบแทนทุกคน ที่ช่วยเหลือคุณด้วย “คุณค่า” มากว่า “มูลค่า” ของสิ่งที่คุณได้รับ

สร้างเครือข่ายความสำเร็จ

>>> หลังจากที่คุณสมปรารถนาแล้ว คุณต้องยึดมั่นกับความก้าวหน้า ด้วยการ

ขยายเครือข่ายแห่งความสำเร็จนี้ไปยังทุก ๆ คนที่เข้ามาติดต่อกับคุณ

หากคุณได้ฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด

ความศรัทธาและกตัญญูรู้คุณกับสิ่งรอบตัว จะทำให้คุณพบกับความมั่งคั่ง

ร่ำรวยเหมือนมโนภาพที่คุณได้สร้างไว้…แน่นอน

และนี้คือ กฎทอง ของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย…ที่คุณจำเป็นต้อง

จดจำและกระทำอย่างต่อเนื่อง…นับแต่วินาทีนี้…

“All that we are is result

of what we have thought.

The mind is everything.

What we think we become”

Buddha

“สิ่งที่เราเป็นคือผลพวงจากความคิดเราเอง

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ เราก็เป็นไปตามที่ใจเราคิด”

พระพุทธเจ้า

“เพราะสิทธิ์ที่จะมั่งคั่งร่ำรวย

เป็นเสรีภาพที่ทุกคนพึงสัมผัสและเข้าถึง

เช่นเดียวกับสิทธิ์ในการหายใจ”

“โชค”… สร้างเองได้

ไม่ว่าจะโชคร้ายจะโชคดี

หรือยิ่งใหญ่อย่างโชคชะตา

สร้างได้ง่ายๆ จากแค่ความคิด

….

ความคิดตัวเดียวเท่านั้น

จึงมีหลายคนที่ตลอดชีวิต

ไม่เคยพบพานโชคร้ายเลย

ประภาส ชลศรานนท์