Categories
คำคม ผู้นำ

ทิศทางแห่งความฝัน

ถ้าบุคคลก้าวหน้าอย่างมั่นใจสู่ทิศทางแห่งความฝันของเขาและเพียรพยายามเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่เขาจินตนาการ เขาจะพบกับความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันในช่วงเวลาแสนธรรมดา

~ เฮนรี เดวิด ทอโร ~

คำพูดแห่งความเป็นผู้นำควรจำ

Categories
ตนเอง ผู้นำ

พื้นฐาน 7 ข้อ แห่งการเป็นผู้นำตัวเอง

พื้นฐาน 7 ข้อ แห่งการเป็นผู้นำตัวเอง

  1. การเรียนรู้
  2. การยืนยัน
  3. การนึกภาพจินตนาการ
  4. การจดบันทึก
  5. การตั้งเป้าหมาย
  6. การออกกำลังกาย
  7. โภชนาการ