Categories
คำคม

เคล็ดลับความสำเร็จ คือ การเตรียบตัวให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่จะมาถึง

เคล็ดลับความสำเร็จ คือ การเตรียบตัวให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่จะมาถึง

– เบนจามิน ดิสราเอลี –
อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
#ความสำเร็จ