Categories
คำคม

The value of a man resides in what he gives

“The value of a man resides in
what he gives and not in what
he is capable or receiving.”

Albert Einstein

“คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้
ไม่ใช่สิ่งที่เขาเก่งกาจหรือ
สามารถครอบครอง”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Famous Quotes
Apr 02 2015

คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้ ไม่ใช่สิ่งที่เขาเก่งกาจหรือ สามารถครอบครอง