Categories
คำคม

ฉันจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นดีได้อย่างไร?

ทุกครั้งทีมีสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้ถามตนเองว่า

“ฉันจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นดีได้อย่างไร”

#กำลังใจ