สองวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณ คือวันที่คุณเกิดและวันที่คุณรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร

สองวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณ คือวันที่คุณเกิดและวันที […]