Categories
การเงิน บันทึก

15 ข้อบอกนิสัยว่า รวยแล้วหรือยัง

15 ข้อบอกนิสัยว่า รวยแล้วหรือยัง

โทมัส ซี คอลี่ (นักปรัชญาระดับโลก)
ให้คำจำกัดความระหว่างคนจน กับคนรวย ดังนี้..

1. ● คนรวยจะต้องมีรายได้มากกว่า 400,000 บาท/เดือน หรือมีเงินฝากมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
○ คนจนจะต้องมีรายได้ 75,000 บาท/เดือน หรือมีเงินฝากมากกว่า 150,000 บาทขึ้นไป

2. ● คนรวยต้องมี Diary Plan ทุกวัน
○ คนจนไม่ต้องมี

3. ● คนรวยตื่นก่อนทำงาน 3 ชม.
○ คนจนตื่นสาย

4. ● คนรวยชอบฟัง Audio book (CD) ทุกวัน
○ คนจนชอบดูรายการทีวีทุกวัน

5. ● คนรวยชอบพบปะกับคนใหม่ทุกวัน
○ คนจนไม่ชอบ

6. ● คนรวยชอบอ่านหนังสือ
○ คนจนไม่ชอบ

7. ● คนรวยชอบออกกำลังกาย
○ คนจนไม่ชอบ

8. ● คนรวยไม่ชอบกิน Junk food
○ คนจนชอบกิน

9. ● คนรวยดูทีวีน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน
○ คนจนดูที่วีวันละหลายๆ ชั่วโมง

10. ● คนรวยสอนนิสัยดีๆ ให้ลูกทุกวัน
○ คนจนไม่ทำ

11. ● คนรวยให้ลูกทำกิจกรรมอาสาสมัคร 10 ชั่วโมงต่อเดือน
○ คนจนไม่

12. ● คนรวยชอบให้ลูกอ่านหนังสือ
○ คนจนไม่

13. ● คนรวยเขียนเป้าหมายใว้บนกระดาษ
○ คนจนไม่

14. ● คนรวยตั้งใจทำเป้าหมายให้สำเร็จ
○ คนจนอยู่แบบง่ายๆ

15. ● คนรวยเชื่อว่าการพัฒนาตัวเองสำคัญ
○ คนจนไม่เชื่อ

ผลสำรวจมหาเศรษฐีทั่วโลก 400 คน มี 272 คนที่เริ่มต้นจากศูนย์ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ “นิสัยของคนสำเร็จ”

15 ข้อบอกนิสัยว่า รวยแล้วหรือยัง
cr : ขอขอบคุณข้อความส่งต่อทางไลน์