Categories
บันทึก

ไม่มีชีวิตไหนจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ได้ถูกตั้งเป้า อุทิศตน และวินัย

ม้านั้นไม่เดินไปไหนจนกว่าจะถูกคุมบังคับไอน้ำแก๊สไม่เคยสร้างแรงดันจนกว่าจะถูกจำกัดขอบเขต

น้ำตกไนแองการาไม่เคยเปลี่ยนเป็นแสงสว่างและพลังงานไฟฟ้าจนกว่าจะถูกบังคับให้ไหลผ่านอุโมงค์

ไม่มีชีวิตไหนจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ได้ถูกตั้งเป้า อุทิศตน และวินัย

-แฮรี่ เอเมอร์สัน ฟอสดิค-