Categories
บันทึก

หัวใจที่แข็งแกร่ง

ธรรมชาติไม่เคยให้สิ่งที่ดีที่สุดกับมนุษย์ ให้ขามาแค่สองขา… วิ่งได้แต่ก็ไม่เร็ว ให้จมูกมาแค่สองรู…ดมได้แต่ก็ไม่เก่ง

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติให้มาแบบจัดเต็ม คือ!

…หัวใจที่แข็งแกร่ง…

ข้าพเจ้าก็มีหัวใจที่แข็งแกร่ง ^^