Categories
บันทึก

ส่อง 7 วิธี ดูคนฉบับขงเบ้ง

ส่อง 7 วิธี ดูคนฉบับขงเบ้ง…แค่ทำตามก็หยั่งรู้ใจคนหมดไส้หมดพุง!?!

ส่อง 7 วิธี ดูคนฉบับขงเบ้ง

สามก๊กวิทยา ได้เผยแพร่เรื่องราวของ ขงเบ้งได้เขียนถึงวิธีการหยั่งรู้ใจคนไว้ในบทที่ 3 ของ “ตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง” ตำราวิชาการทหารเล่มสำคัญ ที่ขงเบ้งมอบให้แก่เกียงอุยนายทหารเอก และตำราเล่มนี้ยังคงสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในบท ๆ นี้มีใจความสำคัญว่า

“อันการหยั่งรู้ ดูอุปนิสัยใจคอคนนั้นเป็นเรื่องยาก คนมีดีชั่วแตกต่าง นิสัยใจคอหาใช่จะสัมพันธ์กับรูปลักษณ์ภายนอก บางคนหน้าซื่อแต่ใจกลับคิดคด บางคนสุภาพอ่อนหวานแต่กลับมีจิตใจเลวทราม บางคนเกรี้ยวกราดห้าวหาญแต่กลับขี้ขลาดตาขาว บางคนมีมานะแข็งขันแต่กลับกลิ้งกลอกหาความสัตย์มิได้ ใจคนนั้นแม้นจะดูยาก แต่ก็พอมีโอกาสหยั่งถึง”

วิธีที่จะหยั่งรู้จิตใจมนุษย์นั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการดังนี้

 1. ลองใจด้วยความผิดและถูก เพื่อหยั่งรู้คติธรรม ลองใจด้วยปัญหาทางศีลธรรม สอบถามประเด็นทางการเมือง เพื่อทดสอบจุดยืน ความคิดจิตใจ ทัศนคติ รวมทั้งความปรารถนาลึก ๆ ภายในจิตใจ
 2. โต้แย้งให้จนมุม เพื่อดูปฏิภาณ หาปัญหาต่าง ๆ มาซักไซ้ไล่เลียง ยั่วยุให้เขาโกรธ เพื่อทดสอบการควบคุมอารมณ์ ไหวพริบปฏิภาณ
 3. ซักถามด้วยกลอุบาย เพื่อดูสติปัญญา ปรึกษาแผนการ เรื่องราวต่าง ๆ กับเขาเพื่อทดสอบภูมิความรู้ สติปัญญา และความเข้าใจ
 4. แจ้งภัยให้รู้ เพื่อดูความกล้า แจ้งเขาให้ทราบว่า ภัยอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาหาตัว เพื่อพิจารณาให้เห็นความกล้าหาญและความอดทน
 5. มอมเมาด้วยสุรา พิจารณานิสัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้เพียบพร้อมด้วยสุรายาเมา เพื่อดูอุปนิสัยใจคอในยามขาดสติ รวมทั้งวินัยในการควบคุมตน
 6. สรรเสริญด้วยลาภยศ เพื่อดูความสุจริต ใช้ผลประโยชน์ทั้งลาภ ยศ และคำสรรเสริญเข้าล่อใจ เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์สุจริต
 7. มอบงานให้ทำ เพื่อดูความรับผิดชอบ มอบหมายงานให้เขาทำ เพื่อทดสอบว่ามีความรับผิดชอบ น่าไว้วางใจ สามารถทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อเวลาหรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ 7 วิธีดูคนของขงเบ้ง จะต้องนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมด้วยสติปัญญา ตามจังหวะ และโอกาสอันอำนวย หาไม่แล้วก็อาจเกิดผลเสียกับตัวผู้ใช้เสียเอง หากมีโอกาสให้ทำก็จงทำ เพราะการหยั่งรู้อุปนิสัยใจคอของคน คือ “สิ่งแรกสุดของการใช้คน”

ขอบคุณที่มา สามก๊กวิทยา

สรุปการดูคนมีอยู่ 7 วิธี คือ

 1. ยุแหย่ด้วยเรื่องร้ายดีแล้วสังเกตูซึ่ง“ปณิธาน” (ความตั้งมั่นในร้าย/ดี)
 2. ติเตียน/กล่าวโทษให้อับจนแล้วสังเกตดูซึ่ง“ปณิภาณ” (ไหวพริบ การเอาตัวรอด)
 3. สอบถามซึ่งกลยุทธ์แล้วสังเกตดูซึ่ง“ปัญญา”
 4. บอกกล่าวซึ่งเคราะห์ภัยแล้วสังเกตดูซึ่ง“ความกล้า”
 5. มอมเมาด้วยสุราแล้วสังเกตซึ่ง“อุปนิสัย”
 6. ผูกมัดด้วยอามิสสินจ้างแล้วสังเกตซึ่ง“ความสุจริต”
 7. มอบหมายภาระกิจให้จัดการในเวลาอันจำกัดแล้วสังเกตซึ่ง“สัจจะ”

จิตมนุษย์ใช่ว่าสุดจะหยั่งคาด สรรพสิ่งสามารถค้นศึกษาได้
เพราะมนุษย์มีอุตตะมะปัญญา ต่างจากสัตว์สาราโดยทั่วไป
อยากรู้ว่าบ้ายึดในอำนาจ ลองให้อำนาจก็สิ้นซึ่งสงสัย
อยากรู้จิตคิดโลภประการใด พอให้ต้องเงินตราก็รู้กล
อยากรู้ว่ามั่นคงในศักดิ์ศรี ให้ใกล้ชิดสตรีก็เห็นผล
ใคร่รู้ว่าจิตใจใช่หรือคน กล่อมสุราและจะดลให้เห็นจริง
ใคร่รู้น้ำใจซื่อหรือว่าคด ให้ลองบทพนันเล่นเห็นทุกสิ่ง
5 ประการกลหยั่งใจได้ตามจริง รู้ให้ยิ่งกระจ่างไว้เพื่อใช้คน

5 ประการกลหยั่งใจได้ตามจริง รู้ให้ยิ่งกระจ่างไว้เพื่อใช้คน

สร้างสถานการณ์ หวังดูคน

ไกล แสร้ง ใกล้
ใกล้ แสร้ง ไกล
พิเคราะห์นรลักษณ์ ดูจิตใจพิเคราะห์ท่าทาง ดูความสง่า
พิเคราะห์วาจา ดูคุณธรรม

 • หยั่งปฎิธาน ดูความคิด
 • หยอกล้อ ดูความหนักแน่น
 • ยั่วยุ ดูความตั้งมั่น
 • เยินยอ ดูสติ
 • นิ่งเฉย ดูความเคลื่อนไหว

การแบ่งคุณภาพของคน [เหมาะสำหรับผู้บริหาร]

1.ประเภทฉลาดและขยัน เขาบอกว่า ให้เลี้ยงไว้ ถ้าส่งเสริมให้ดีแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแม่ทัพได้

2.ประเภทฉลาดแต่ขี้เกียจ เขาบอกว่า ไม่เป็นไร ให้ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวคิด หรือวางแผน จะเหมาะที่สุด ถ้าเป็นทหารก็ให้เป็นทหารฝ่ายเสนาธิการ

3.ประเภทโง่และขี้เกียจ เขาบอกว่า ก็ไม่เป็นไรอีก เพียงแต่ต้องคอยจับตาดูหรือคอยแนะนำให้ทำตามเท่านั้น ปล่อยให้ทำเองไม่ได้ ถ้าเป็นทหารก็เป็นได้แค่พลทหาร มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง

4.ประเภทโง่แต่ขยัน พวกนี้เป็นพวกที่เขาบอกว่า “มีอันตราย” ไม่ว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนได้ง่าย พวกที่จัดอยู่ในประเภทหลังนี้ เลี้ยงไว้ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อหน่วยงานหรือสังคม ควรกำจัดทิ้ง