Categories
คำคม บันทึก

“สอนคน” ให้ฉลาดขึ้นได้ยังไง?

“สอนคน” ให้ฉลาดขึ้นได้ยังไง?
คือ “สอนให้เขา สอนตัวเอง ให้หาความรู้มาสอนตัวเองให้เป็น

วิธีนี้เป็น วิธีที่ง่ายและเร็วที่สุด ที่พัฒนา ทีม องค์กร ประเทศ
พอความรู้จากหลายคน หลายทาง มารวมกัน ก็จะตกผลึกและกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ถูกกลั่นกรอง ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงประเทศชาติ

ความคิด การกระทำ ส่งต่อ เป็นมรดกให้มวลมนุษยชาติ
อาทิตย์ 4 กันยายน 2559