Categories
บันทึก

วิสัยทัศน์ของคุณจะชัดเจน ก็ต่อเมื่อได้มองเข้าไปในหัวใจตัวเอง

วิสัยทัศน์ของคุณจะชัดเจน ก็ต่อเมื่อได้มองเข้าไปในหัวใจตัวเอง คนที่มองออกไปข้างนอก เท่ากับกำลังฝัน แต่คนที่มองเข้ามาข้างใน เท่ากับกำลังตื่น

-คาร์ล จุง-