Categories
บันทึก

บันทึกของฉัน ในวันที่ฉันก็ตัวคนเดียว

ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ฉันก็ตัวคนเดียว
ไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อ ฉันก็ตัวคนเดียว
ไม่ว่าจะดีหรือเลว ฉันก็ตัวคนเดียว

ฉันเอง

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

พระพุทธเจ้า

อย่าได้คิดเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเลยเวลาเราตกทุกข์ได้ยาก
โดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่นับญาติโตด้วยกันมา
เพราะบางครั่งเขามองเห็นเราเป็นภาระไม่เอาไหน
ไม่มีความรับผิดชอบ

เพราะบางเรื่องเราจ่ายอนาคตของเราให้เขาไปแล้วครึ่งชีวิต
มันไม่สำคัญสำหรับเขาและเราไม่เคยเอ่ยปากทวงบุญคุณเรื่องเหล่านั้น
เพราะมันไม่ทำให้ได้อะไรขึ้นมา

บันทึกแห่งวันที่รู้สึกแย่ๆๆ และโดดเดี่ยว
ฉันก็ตัวคนเดียว

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

พระพุทธเจ้า

ฉันจะไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใคร
ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่ฉันเชื่อใจและไว้ใจได้จริงๆ

บันทึกของฉัน ในวันที่ฉันก็ตัวคนเดียว

OCT 11 2019