Categories
บันทึก

ท่านเลือกได้

ท่านเลือกได้ !!!!

ว่าจะให้โชคชะตากำหนดชีวิตท่าน

หรือว่า…

ท่านจะกำหนดโชคชะตาชีวิตด้วยตัวท่านเอง