Categories
บันทึก

จงสุภาพ…กับทุกคน

จงสุภาพ…กับทุกคน
แม้คนๆ นั้น…จะหยาบคายกับคุณก็ตาม
ไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่ดี…
แต่เพราะ “คุณเป็นคนดี”