Categories
บันทึก

จงทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนสำคัญ

ทุกคนมีป้ายล่องหนห้อยอยู่ที่คอเขียนว่า “จงทำให้ฉันรู้สึกเป็นคนสำคัญ” อย่าลืมข้อความนี้เด็ดขาดเวลาที่คุณทำงานกับผู้คน

-แมรี่ แคย์ แอช-