ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่นําเข้ามาใส่ แต่ร่วมถึงสิ่งที่คุณเอาออกไปด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่นําเข้ามาใส่ แต่ร […]

“คุณจะพบเสมอว่าคนเห็นแก่ตัวทุกคนพยายามที่จะยึดอำนาจเหนือผู้อื่น มีการควบคุมเหนือผู้อื่น”

“คุณจะพบเสมอว่าคนเห็นแก่ตัวทุกคนพยายามที่จะยึดอำนาจเหนื […]