Categories
บันทึก

โชค คือ ความเตรียมพร้อมพบกับโอกาส

โชค คือ ความเตรียมพร้อมพบกับโอกาส

โชค
Categories
บันทึก

” วันที่คุณตัดสินใจทำ เป็นวันโชคดีของคุณ “

” วันที่คุณตัดสินใจทำ เป็นวันโชคดีของคุณ “

สุภาษิตญี่ปุ่น
Categories
บันทึก

ท่านเลือกได้

ท่านเลือกได้ !!!!

ว่าจะให้โชคชะตากำหนดชีวิตท่าน

หรือว่า…

ท่านจะกำหนดโชคชะตาชีวิตด้วยตัวท่านเอง

Categories
บันทึก

ส่อง 7 วิธี ดูคนฉบับขงเบ้ง

ส่อง 7 วิธี ดูคนฉบับขงเบ้ง…แค่ทำตามก็หยั่งรู้ใจคนหมดไส้หมดพุง!?!

ส่อง 7 วิธี ดูคนฉบับขงเบ้ง

สามก๊กวิทยา ได้เผยแพร่เรื่องราวของ ขงเบ้งได้เขียนถึงวิธีการหยั่งรู้ใจคนไว้ในบทที่ 3 ของ “ตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง” ตำราวิชาการทหารเล่มสำคัญ ที่ขงเบ้งมอบให้แก่เกียงอุยนายทหารเอก และตำราเล่มนี้ยังคงสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในบท ๆ นี้มีใจความสำคัญว่า

“อันการหยั่งรู้ ดูอุปนิสัยใจคอคนนั้นเป็นเรื่องยาก คนมีดีชั่วแตกต่าง นิสัยใจคอหาใช่จะสัมพันธ์กับรูปลักษณ์ภายนอก บางคนหน้าซื่อแต่ใจกลับคิดคด บางคนสุภาพอ่อนหวานแต่กลับมีจิตใจเลวทราม บางคนเกรี้ยวกราดห้าวหาญแต่กลับขี้ขลาดตาขาว บางคนมีมานะแข็งขันแต่กลับกลิ้งกลอกหาความสัตย์มิได้ ใจคนนั้นแม้นจะดูยาก แต่ก็พอมีโอกาสหยั่งถึง”

วิธีที่จะหยั่งรู้จิตใจมนุษย์นั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการดังนี้

 1. ลองใจด้วยความผิดและถูก เพื่อหยั่งรู้คติธรรม ลองใจด้วยปัญหาทางศีลธรรม สอบถามประเด็นทางการเมือง เพื่อทดสอบจุดยืน ความคิดจิตใจ ทัศนคติ รวมทั้งความปรารถนาลึก ๆ ภายในจิตใจ
 2. โต้แย้งให้จนมุม เพื่อดูปฏิภาณ หาปัญหาต่าง ๆ มาซักไซ้ไล่เลียง ยั่วยุให้เขาโกรธ เพื่อทดสอบการควบคุมอารมณ์ ไหวพริบปฏิภาณ
 3. ซักถามด้วยกลอุบาย เพื่อดูสติปัญญา ปรึกษาแผนการ เรื่องราวต่าง ๆ กับเขาเพื่อทดสอบภูมิความรู้ สติปัญญา และความเข้าใจ
 4. แจ้งภัยให้รู้ เพื่อดูความกล้า แจ้งเขาให้ทราบว่า ภัยอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาหาตัว เพื่อพิจารณาให้เห็นความกล้าหาญและความอดทน
 5. มอมเมาด้วยสุรา พิจารณานิสัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้เพียบพร้อมด้วยสุรายาเมา เพื่อดูอุปนิสัยใจคอในยามขาดสติ รวมทั้งวินัยในการควบคุมตน
 6. สรรเสริญด้วยลาภยศ เพื่อดูความสุจริต ใช้ผลประโยชน์ทั้งลาภ ยศ และคำสรรเสริญเข้าล่อใจ เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์สุจริต
 7. มอบงานให้ทำ เพื่อดูความรับผิดชอบ มอบหมายงานให้เขาทำ เพื่อทดสอบว่ามีความรับผิดชอบ น่าไว้วางใจ สามารถทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อเวลาหรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ 7 วิธีดูคนของขงเบ้ง จะต้องนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมด้วยสติปัญญา ตามจังหวะ และโอกาสอันอำนวย หาไม่แล้วก็อาจเกิดผลเสียกับตัวผู้ใช้เสียเอง หากมีโอกาสให้ทำก็จงทำ เพราะการหยั่งรู้อุปนิสัยใจคอของคน คือ “สิ่งแรกสุดของการใช้คน”

ขอบคุณที่มา สามก๊กวิทยา

สรุปการดูคนมีอยู่ 7 วิธี คือ

 1. ยุแหย่ด้วยเรื่องร้ายดีแล้วสังเกตูซึ่ง“ปณิธาน” (ความตั้งมั่นในร้าย/ดี)
 2. ติเตียน/กล่าวโทษให้อับจนแล้วสังเกตดูซึ่ง“ปณิภาณ” (ไหวพริบ การเอาตัวรอด)
 3. สอบถามซึ่งกลยุทธ์แล้วสังเกตดูซึ่ง“ปัญญา”
 4. บอกกล่าวซึ่งเคราะห์ภัยแล้วสังเกตดูซึ่ง“ความกล้า”
 5. มอมเมาด้วยสุราแล้วสังเกตซึ่ง“อุปนิสัย”
 6. ผูกมัดด้วยอามิสสินจ้างแล้วสังเกตซึ่ง“ความสุจริต”
 7. มอบหมายภาระกิจให้จัดการในเวลาอันจำกัดแล้วสังเกตซึ่ง“สัจจะ”

จิตมนุษย์ใช่ว่าสุดจะหยั่งคาด สรรพสิ่งสามารถค้นศึกษาได้
เพราะมนุษย์มีอุตตะมะปัญญา ต่างจากสัตว์สาราโดยทั่วไป
อยากรู้ว่าบ้ายึดในอำนาจ ลองให้อำนาจก็สิ้นซึ่งสงสัย
อยากรู้จิตคิดโลภประการใด พอให้ต้องเงินตราก็รู้กล
อยากรู้ว่ามั่นคงในศักดิ์ศรี ให้ใกล้ชิดสตรีก็เห็นผล
ใคร่รู้ว่าจิตใจใช่หรือคน กล่อมสุราและจะดลให้เห็นจริง
ใคร่รู้น้ำใจซื่อหรือว่าคด ให้ลองบทพนันเล่นเห็นทุกสิ่ง
5 ประการกลหยั่งใจได้ตามจริง รู้ให้ยิ่งกระจ่างไว้เพื่อใช้คน

5 ประการกลหยั่งใจได้ตามจริง รู้ให้ยิ่งกระจ่างไว้เพื่อใช้คน

สร้างสถานการณ์ หวังดูคน

ไกล แสร้ง ใกล้
ใกล้ แสร้ง ไกล
พิเคราะห์นรลักษณ์ ดูจิตใจพิเคราะห์ท่าทาง ดูความสง่า
พิเคราะห์วาจา ดูคุณธรรม

 • หยั่งปฎิธาน ดูความคิด
 • หยอกล้อ ดูความหนักแน่น
 • ยั่วยุ ดูความตั้งมั่น
 • เยินยอ ดูสติ
 • นิ่งเฉย ดูความเคลื่อนไหว

การแบ่งคุณภาพของคน [เหมาะสำหรับผู้บริหาร]

1.ประเภทฉลาดและขยัน เขาบอกว่า ให้เลี้ยงไว้ ถ้าส่งเสริมให้ดีแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแม่ทัพได้

2.ประเภทฉลาดแต่ขี้เกียจ เขาบอกว่า ไม่เป็นไร ให้ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวคิด หรือวางแผน จะเหมาะที่สุด ถ้าเป็นทหารก็ให้เป็นทหารฝ่ายเสนาธิการ

3.ประเภทโง่และขี้เกียจ เขาบอกว่า ก็ไม่เป็นไรอีก เพียงแต่ต้องคอยจับตาดูหรือคอยแนะนำให้ทำตามเท่านั้น ปล่อยให้ทำเองไม่ได้ ถ้าเป็นทหารก็เป็นได้แค่พลทหาร มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง

4.ประเภทโง่แต่ขยัน พวกนี้เป็นพวกที่เขาบอกว่า “มีอันตราย” ไม่ว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนได้ง่าย พวกที่จัดอยู่ในประเภทหลังนี้ เลี้ยงไว้ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อหน่วยงานหรือสังคม ควรกำจัดทิ้ง

Categories
คำคม

สุดท้ายแล้ว คนอื่นก็ตัดสินคุณอยู่ดี เพราะงั้น ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเถอะ

สุดท้ายแล้ว คนอื่นก็ตัดสินคุณอยู่ดี เพราะงั้น ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเถอะ

-Taylor Swift-

Categories
จดจำ บันทึก

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ

Categories
จดจำ บันทึก

“ความสำเร็จ” เป็นเพียงก้าวแรกของจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่ง “อย่ายึดติด”

“ความสำเร็จ”

เป็นเพียงก้าวแรกของจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่ง

 “อย่ายึดติด”

Categories
บันทึก

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ “การลงมือทำ”

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ “การลงมือทำ”

การลงมือทำ สำคัญที่สุด
Categories
ตนเอง บันทึก หนังสือ

30 วิธีเอาชนะโชคชะตา

เกล็ดจาก คำนำ ” 30 วิธีเอาชนะโชคชะตา ” ของบัณฑิต อึ้งรังสี

หนทางที่สามารถก้าวไปถึงความสำเร็จ คือ ทำ ทำ ทำ และก็ ทำ

30 วิธีเอาชนะโชคชะตา

การที่จะช่วยให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น อาจจะต้องมีพลังความช่วยเหลือ มาจากภายนอก ( จากบุคคลผู้มีอำนาจ จากเพื่อนๆ หรือจากโชค ….) นอกจาก จะต้องเก่งสู้เขาได้ หรือเก่งกว่า แล้ว จะต้องโชคดีกว่า จะต้องมีพลังอะไรต่างๆ มาคอยช่วยหนุน ประคับประคอง และผลักดันอยู่เสมอ

คุณเป็น ” คนโชคดี “ หากคุณประสบความสำเร็จ หรือได้สิ่งที่ต้องการ หรือมีความสุขได้ง่ายและเร็วกว่าคนอื่น ” โชคร้าย “ ก็เหมือนมรสุมที่คอยขัดขวางการเดินทาง ทำให้ถึงเป้าหมายได้ยากขึ้น ถ้าท้อแท้และล้มเลิกยอมแพ้ ก็อาจไม่ถึงเป้าหมายนั้นเลย

รู้ เข้าใจ เห็นด้วย แต่เมื่อไม่ได้นำไปใช้ ก็ลืม

รู้ เข้าใจ เห็นด้วย แต่เมื่อไม่ได้นำไปใช้ อย่างนานเพียงพอ อย่าด่วนสรุปว่า ไม่ได้ผล สิ่งที่จะช่วยความจำได้ดีที่สุด คือ การทำอยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัย

สิ่งที่จะช่วยความจำได้ดีที่สุด คือ

การทำอยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัย

สิ่งที่จะช่วยความจำได้ดีที่สุด คือ การทำอยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัย

กฎ 30 วิธีเอาชนะโชคชะตา

กฎข้อที่ 1

คนโชคดี รู้ว่า ” โชค ” สามารถเปลี่ยนแปลงได้

กฎข้อที่ 1

ไม่มีอนาคตใคร ที่ฟ้าลิขิตมาแล้ว ทุกอย่างในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ โชคที่ฟ้าลิขิตมานั้น มันดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่คนที่โชคดีจริงๆ นั้น สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ฟ้าให้มา เป็นสิ่งที่ดีได้ทั้งหมด จะเปลี่ยนโชคนั้นได้ คุณต้องเปลี่ยนความคิดของตนเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปว่า โชคเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

กฎข้อที่ 2

คนโชคดีเชื่อว่าตัวเขาเองสามารถเปลี่ยนแปลงโชคนั้นได้

กฎข้อที่ 2

เราสร้างอนาคตของเราเอง แต่ไปเรียกมันว่า “โชคชะตา” (เบนจามิน ดิสเรลี)

สิ่งที่ควบคุมโชคเหล่านั้น อยู่ในมือคุณทั้งหมด คือตัวคุณเอง

การจะเรียนรู้จัก วิธีการควบคุมโชค การเป็นเจ้านายโชค และการกำราบโชคให้อยู่หมัด เราต้องเชื่อว่า เราเองเป็นผู้รับผิดชอบในความโชคดี โชคร้าย ของตัวเราเอง และต้องไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น หรือสิ่งอื่น

การเรียนรู้การเป็นเจ้านายของโชค เป็นเหมือนการเรียน”ทักษะ” (Skill) อย่างหนึ่ง ที่เราสามารถเรียนรู้ให้เก่งได้

ข้อดีของการฝึก “ทักษะ” คือ ยิ่งเราเก่งมากเท่าใด เราก็ควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นเท่านั้น

เราต้องควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แทนที่จะให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นควบคุมเรา

ยิ่งเราเก่งในเรื่อง “ทักษะในการควบคุมโชค” มากแค่ไหน ไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น ร้ายหรือดี เราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้เป็นดี หรือดีกว่า ได้ทั้งหมด

กฎข้อที่ 3

รู้จัก กฎพ่อ และกฎแม่ แห่งโชคลาภ

กฎข้อที่ 3

กฎที่สำคัญที่สุดแห่งโชคลาภ คือ

กฎแห่งเหตุและผล ( The law of cause and effect )
กฎแห่งแรงดึงดูด ( The law of attraction )

โลกนี้ เป็นโลกที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอน ตายตัว ไม่ยกเว้นใคร (ไม่ว่าคุณจะชอบมัน หรือเชื่อมันหรือไม่ก็ตาม) คนที่ฝ่าฝืนไม่เคารพกฎเหล่านี้ จะได้รับผลลัพธ์ที่ตนเองไม่ต้องการ แล้วเรียกมันว่า “โชคร้าย”

กฎข้อที่ 4

จงเคารพ กฎแห่ง เหตุและผล (กฎพ่อ แห่งโชคลาภ)

กฎข้อที่ 4

ทุกอย่างเกิดขึ้น โดยมีเหตุ มีผล (สำหรับผลทุกอย่าง จะมีสาเหตุที่แน่นอน)
ถ้าคุณเปลี่ยนเหตุให้ดีขึ้น ผลของคุณก็จะดีขึ้น
การกระทำ (หรือเหตุ) ทุกอย่าง จะมีผลตามมา ไม่ว่าเราจะ เห็นมันหรือไม่ และไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ ก็ตาม

** โชค ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดแบบสุ่มสี่สุ่มห้า อะไรที่เกิดขึ้นกับเรา จะเป็นผลบางอย่างจากการกระทำ หรือความคิดของเรา ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

ข้อปฏิบัติ

ถ้าอยากได้ผล (หรือโชค) ที่ต่างไป ก็ต้องเปลี่ยนเหตุหรือการกระทำ และความคิดของเราเอง
บางทีสาเหตุนั้นอาจไม่ชัดเจน เราอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ หน้าที่ของเรา คือ หาสาเหตุนั้น

กฎข้อที่ 5

จงบูชากฎแห่งแรงดึงดูด

 (กฎแม่แห่งโชคลาภ)

(เพื่อได้) โชคคุณต้องใช้กฎแห่งแรงดึงดูด ช่วยดึง ผู้คนและสถานการณ์ ที่จะช่วยคุณให้เดินหน้าเร็วขึ้น เข้ามาในชีวิต (ไบรอัน เทรซี่ , สรอ.)
** กฎแห่งแรงดึงดูด** “คุณจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความคิดส่วนใหญ่ของคุณเข้ามาในชีวิต” ไม่ว่าจะเป็น คน สถานการณ์ สิ่งของ …ฯลฯ… (กฎนี้ เป็นกฎตายตัวของโลก เหมือนกฎแห่งแรงโน้มถ่วง ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ และเชื่อมันหรือไม่ ก็ตาม)

ข้อปฏิบัติ

สิ่งเดียวที่ต้องทำ คือ ควบคุมความคิด ให้คิดแต่ในเรื่องที่ต้องการเท่านั้น (พูดถึงมัน ฝันถึงมัน หมกมุ่นอยู่กับมันตลอดเวลา) สิ่งนี้ ทำยากกว่าที่คิด เพราะจิตสำนึกของเราจะคอยคิดแต่เรื่องทางลบ

เทคนิค

ลงโทษตัวเองเล็กๆ (ทุกครั้งที่คิดในเรื่องทางลบ) เมื่อความคิดเถลไถลไปเรื่องทางลบ เพื่อเทรนให้จิตสำนึกเชื่อมความเจ็บกับความคิดทางลบ (ทำติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน จะเป็นการพัฒนาจิตใจให้กล้าแข็งขึ้น)

มีทางสองแบบ ที่จะไปถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการ***

ทางแรก ทำงานลูกเดียว เพื่อให้ถึงเป้าหมายให้ได้ (วิธีนี้ เหนื่อยและช้า)

ทางที่สอง ขณะที่คุณ วิ่ง เข้าหาเป้าหมาย เป้าหมายนั้น ก็วิ่ง เข้าหาคุณ (วิธีนี้ เหนื่อยน้อยและเร็ว)

กฎข้อที่ 6

กำจัด ความเชื่อที่จำกัด

กฎข้อที่ 6

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่คนเราเลือกที่จะเป็นได้ ที่สำคัญ ต้องคิดเป็น (ไม่เช่นนั้น ก็อยู่เหมือนคนล้มเหลว)
** ในโลกนี้ ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าตั้งใจและคิดอย่างถูกต้อง

มนุษย์สามารถเป็นอะไรที่ตนเองต้องการได้ทั้งนั้น เพราะมนุษย์จะพัฒนาการไป ตามที่ตนเองคิดเท่านั้น

ความคิดชี้นำสิ่งที่เราเป็น

ถ้าคุณคิดเป็น คุณไม่ต้องพึ่งโชค แต่คุณจะสร้างโชค
หากรู้วิธีสร้างโชคเองแล้ว อยากโชคดีแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้น
สร้างโชค(ดี) เป็นผู้กำราบโชค เอาชนะโชคจนอยู่หมัด ย่อมมีความรู้สึกที่แตกต่างกับการตกเป็นเหยื่อของโชค(ร้าย)

กฎข้อที่ 7

ทำตัวเป็น หมอดูที่แม่นที่สุดในโลก

กฎข้อที่ 7

ไม่มีคนคนใดสามารถมาลิขิตชีวิตของมนุษย์ได้ คุณจะต้องกุมบังเหียนชีวิตนี้เอง ไม่ว่าชีวิตนี้จะออกมาดีหรือไม่ดี คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบมันทั้งนั้น

** มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยการคิด และการกระทำที่ถูกต้อง

เพราะในเมื่อมนุษย์จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิด การคิดและการกระทำ

ในตอนนี้ จึงเป็นตัวกำหนดผลในอนาคต

คุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนอนาคตของตัวเอง คุณสามารถทำนายอนาคตของคุณเองได้ ถ้าคุณ มุ่งพลังกาย พลังความคิด ไปที่สิ่งที่ดี ความฝันที่ยิ่งใหญ่ อนาคตของคุณก็จะไปในทิศทางนั้น (ดี / ไม่ดี)

“มนุษย์จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิด” เป็นกฎที่แน่นอนและตายตัวของโลก เหมือน กฎแรงโน้มถ่วง อยู่คู่โลกมาตั้งแต่มีมนุษย์ และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ใช้ได้ทุกประเทศ ทุกสมัย ตลอดไป เป็นกฎแห่งการทำนายอนาคต

หน้าที่ของคุณ ก็คือ ทำอย่างไรที่จะเข้าใจถ่องแท้ถึงกฎนี้ เพื่อจะได้นำไปใช้ และเมื่อไหร่ที่คุณเป็นเจ้าของกฎนี้ คุณสามารถมี และเป็นอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา

กฎข้อที่ 8

คนโชคดี ตัดสินใจ ไขว่คว้าหาโชค

กฎข้อที่ 8

สุภาษิตญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า ” วันที่คุณตัดสินใจทำ เป็นวันโชคดีของคุณ “

กฎข้อที่ 9

คนโชคดี ลงมือทำวันนี้

กฎข้อที่ 9

*เมื่อคุณรู้ว่าต้องการอะไร

คุณต้องเริ่มวางแผนเดินหน้าเข้าไปหาเป้า และทำวันนี้ (วันพรุ่งนี้ไม่เคยมา ชีวิตทุกคนประกอบไปด้วยวันนี้)

**เริ่มอะไรก็ได้ แม้ว่าเล็กเท่าใดก็ตาม เพราะการเริ่มต้นนั้นยากที่สุด

แต่เมื่อได้เริ่มแล้ว การทำต่อ จะใช้แรงและความพยายามน้อยลง

กฎข้อที่ 10

รู้จัก องค์ประกอบของโชค

กฎข้อที่ 10

เซเนกา / โรมัน / คศ. 1 , กล่าวว่า โชค คือ ความเตรียมพร้อม พบกับ โอกาส

องค์ประกอบของโชคดี คือ

โอกาสและการเตรียมความเตรียมพร้อม ทั้งสองสิ่งต้องเกิดขึ้นด้วยกัน จึงจะเป็น “โชคดี”
ถ้าโอกาสมาถึง แต่เราไม่พร้อม เรียกว่า “ความน่าเสียดาย”

เราต้องรู้จักสร้างโอกาส ทำอย่างไรก็ได้ให้โอกาสเกิดขึ้นกับเรามากที่สุด

Categories
บันทึก

หัวใจที่แข็งแกร่ง

ธรรมชาติไม่เคยให้สิ่งที่ดีที่สุดกับมนุษย์ ให้ขามาแค่สองขา… วิ่งได้แต่ก็ไม่เร็ว ให้จมูกมาแค่สองรู…ดมได้แต่ก็ไม่เก่ง

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติให้มาแบบจัดเต็ม คือ!

…หัวใจที่แข็งแกร่ง…

ข้าพเจ้าก็มีหัวใจที่แข็งแกร่ง ^^


Categories
บันทึก

Do you work?

Do you work?

Do you like your work?

What do you like about your work?

สามประโยคแรกที่ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษ กับอาจารย์แดง

Categories
บันทึก หนังสือ

50 นักธุรกิจทั่วโลกแนะนำ 50 หนังสือดีตลอดกาล

หนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้อ่านได้ ผมเชื่อว่าถ้าคุณต้องการเป็นนายตัวเองระดับมืออาชีพ วิธีที่จะพัฒนาศักยภาพของคุณได้เร็วที่สุดก็คือ “การอ่านหนังสือ”

วันนี้ผมได้รวบรวมรายชื่อหนังสือ 50 เล่ม จากนักธุรกิจ 50 คนที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 

พลาดไม่ได้แม้แต่เล่มเดียว

50 นักธุรกิจทั่วโลกแนะนำ 50 หนังสือดีตลอดกาล

1. Think and Grow Rich

ผู้เขียน Napoleon Hill

แนะนำโดย Sandile B. Magwaza วางจำหน่ายในรูปแบบภาษาไทยแล้ว
คิดแล้วรวย เรียงเรียงโดย กมล แสงทองศรีกมล
ความรวยนั้นฟรี เล่ม 1&2 แปลโดย บัณฑิต อึ้งรังษี, เจษฎา วีรบุญชัย

2. Start ผู้เขียน Jon Acuff

แนะนำโดย Kimberly Edwards LaComba

3. The Lean Startup

ผู้เขียน Eric Ries

แนะนำโดย Matt Barber วางจำหน่ายในรูปแบบภาษาไทยแล้ว

4. Zero to One

ผู้เขียน Peter Thiel

แนะนำโดย Franklin McCullough วางจำหน่ายในรูปแบบภาษาไทยแล้ว
Zero to One จาก 0 เป็น 1 วิธีสร้างธุรกิจให้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ สำนักพิมพ์วีเลิร์น

5. Rich Dad Poor Dad

ผู้เขียน Robert Kiyosaki

แนะนำโดย Mannan Gupta วางจำหน่ายในรูปแบบภาษาไทยแล้ว พ่อรวยสอนลูก เรียบเรียงโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์

6. The 100 Dollar Start Up

ผู้เขียน Chris Guillebeau

แนะนำโดย Nawaz Dangra อ่านรีวิวหนังสือ The 100 Dollar Start Up ที่นี่ http://www.theceoblogger.com/online-business-the-100dollar-startup/

Produced

ผู้เขียน Faith และ Devon Franklin

แนะนำโดย Say Smith

8. The Crowd: A Study of the Popular Mind

ผู้เขียน Gustave LeBon

แนะนำโดย Ingo Behle

9. The Seven Habits of Highly Effective People

ผู้เขียน Stephen Covey

แนะนำโดย Puna Snamandla Gumede วางจำหน่ายในรูปแบบภาษาไทยแล้ว 7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์

10. The Pursuit of Happyness

ผู้เขียน Chris Gardner

แนะนำโดย Vrush SG วางจำหน่ายในรูปแบบภาพยนตร์ DVD
The Pursuit of Happyness ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้
ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์
สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออกฉายเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2006
นำแสดงโดย วิล สมิท , เจเดน สมิท (ลูกชาย)