Categories
บันทึก

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่นําเข้ามาใส่ แต่ร่วมถึงสิ่งที่คุณเอาออกไปด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่นําเข้ามาใส่

แต่ร่วมถึงสิ่งที่คุณเอาออกไปด้วย

Categories
บันทึก

“ความเฉื่อยชา” คือศัตรูของความคิดสร้างสรรค์

“ความเฉื่อยชา” คือศัตรูของความคิดสร้างสรรค์

Categories
บันทึก

ทำตัวดีๆ

ทําตัวดีๆ (เพราะโลกใบนี้มันเล็กนิดเดียว)

Categories
บันทึก

อย่าทิ้ง ความหวัง ความฝัน เอาไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

อย่าทิ้ง ความหวัง ความฝัน เอาไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Categories
บันทึก

คุณต้องทําสิ่งที่คุณ อยากทํา อยากเป็น ก่อน

คุณต้องทําสิ่งที่คุณ อยากทํา อยากเป็น ก่อน

ก่อนที่จะได้ทําหรือได้เป็นสิ่งนั้นจริงๆ

Categories
บันทึก

โลกนี้มีอะไรให้เรียนรู้ไม่มีวันจบ

โลกนี้มีอะไรให้เรียนรู้ไม่มีวันจบ