Categories
บันทึก

โลกต้องการ การปฎิบัติตนเป็นตัวอย่าง มากกว่าการสั่งสอน.

โลกต้องการ การปฎิบัติตนเป็นตัวอย่าง มากกว่าการสั่งสอน.

Categories
บันทึก

จงหลีกเลี่ยงการทำตัวเป็นทาส หรือการทุ่มเทตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

จงหลีกเลี่ยงการทำตัวเป็นทาส หรือการทุ่มเทตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

Categories
บันทึก

“คุณจะพบเสมอว่าคนเห็นแก่ตัวทุกคนพยายามที่จะยึดอำนาจเหนือผู้อื่น มีการควบคุมเหนือผู้อื่น”

“คุณจะพบเสมอว่าคนเห็นแก่ตัวทุกคนพยายามที่จะยึดอำนาจเหนือผู้อื่น มีการควบคุมเหนือผู้อื่น”

Categories
บันทึก

คนที่ไม่เคยล้มเหลวเลย คือ คนที่ไม่เคยพยายามทำอะไรเลย

คนที่ไม่เคยล้มเหลวเลย คือ คนที่ไม่เคยพยายามทำอะไรเลย

Categories
บันทึก

อุปสรรคคือเพื่อน และ ผู้ช่วยเหลือ

อุปสรรคคือเพื่อน และ ผู้ช่วยเหลือ

Categories
บันทึก

การกระทำเป็นรูปแบบที่สองของความคิด

การกระทำเป็นรูปแบบที่สองของความคิด

และคนที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่สามารถทำความคิดให้เป็นจริง

Categories
บันทึก

“ใครก็ตามที่ตายอย่างมั่งคั่ง ตายอย่างน่าอัปยศอดสู” – แอนดรูว์ คาร์เนกี

“ใครก็ตามที่ตายอย่างมั่งคั่ง ตายอย่างน่าอัปยศอดสู”

– แอนดรูว์ คาร์เนกี –