Categories
ตนเอง

เบนจามิน แฟรงคลิน + ผู้สร้างคุณธรรม 13 ข้อ ให้ตัวเอง ตอนอายุ 20 ปี

บุคคลต้นแบบ คนหนึ่งในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ผมขอนำมายกตัวอย่างให้ผู้อ่านทุกท่าน

ได้รับรู้เรื่องราว คือ

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin)

*******

เบนจามิน แฟรงคลิน เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอเมริกา

ชายผู้นี้เป็นคนที่คุณไม่ควรไปถามว่าทำอาชีพอะไร

เพราะเขาเป็นทั้ง

ช่างพิมพ์ คนเรียงพิมพ์ นักเขียน นักปรัชญา นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์

นักประดิษฐ์ นักปฏิรูป และนักการทูต

Benjamin-Franklin-002

*******

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแฟรงคลินเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1726 ขณะที่อายุ 20 ปี

ในเวลานั้น แฟรงคลิน ได้เขียนรายการคุณธรรม 13 ประการ (13 Virtues) ขึ้นมา และปฏิบัติจนเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดชีวิต

คุณธรรมทั้ง 13 ข้อ มีดังนี้

*******

1. กินอย่างพอเพียง (Temperance) : ไม่กินหรือดื่มมากเกินไป

เหตุผล คือ หากควบคุมตัวเองเรื่องการกินได้ จะมีแนวโน้มในการพัฒนาตนเองด้านอื่น ๆ ได้อย่างหนักแน่นตามไปด้วย

*******

2. เงียบ (Silence) : พูดน้อย พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นเท่านั้น

เป็นที่รู้กันว่า เบนจามิน แฟรงคลิน ใช้หูแทนลิ้น เขาหลีกเลี่ยงการสนทนาไร้สาระ ที่สิ้นเปลืองเวลาโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ

*******

3. มีระเบียบ (Order) : จัดสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในที่ซึ่งเหมาะสม

ความมีระเบียบช่วยให้มีเวลาในการศึกษาหาความรู้ และทำงานโครงการต่าง ๆ มากขึ้น

*******

4. เด็ดเดี่ยว (Resolution) : ตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ควร , ปฏิบัติไม่ให้ล้มเหลวในสิ่งที่ตั้งใจ

ถ้าคุณพูดว่ากำลังจะทำบางสิ่ง จงทำสิ่งนั้น ความเด็ดเดี่ยวเป็นคุณธรรมสำคัญ ที่ทำให้ แฟรงคลิน เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้

*******

5. ประหยัด (Frugality) : ใช้เงินให้น้อย ให้ใช้เฉพาะในการทำสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นหรือตัวเอง

ความประหยัดอดออม เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้มั่งคั่ง

*******

6. ขยันหมั่นเพียร (Industry) : ใช้เวลาให้คุ้มค่า ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำออกไป

แฟรงคลิน อธิบายว่า ความขยันและการประหยัด ช่วยให้ร่ำรวยและเป็นอิสระ คุณธรรมทั้งสองอย่างส่งผลให้เขาสามารถเป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ได้

Benjamin-Franklin-003

*******

7. จริงใจ (Sincerity) : ไม่หลอกลวง คิดอย่างบริสุทธิ์ พูดอย่างตรงไปตรงมา

*******

8. ยุติธรรม (Justice) : ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ไม่ละเว้นหน้าที่ของตนเอง

*******

9. ความพอดี (Moderation) : หลีกเลี่ยงสิ่งสุดโต่ง อดทนต่อความโกรธ

ผู้ที่ไม่รู้จักความพอดี ต้องการสิ่งต่าง ๆ ไม่สิ้นสุด ย่อมไม่มีความสุขในชีวิต

*******

10. ความสะอาด (Cleanliness) : ไม่ปล่อยให้เสื้อผ้า ร่างกาย และที่อยู่อาศัย สกปรก

การใส่ใจในความสะอาดนอกจากจะได้รับผลดีเรื่องบุคลิกภาพ ยังมีผลดีทางด้านสุขภาพอีกด้วย

*******

11. สงบ (Tranquillity) : อย่าปล่อยให้สิ่งเล็กน้อย สิ่งไม่คาดคิด และสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง มารบกวนจิตใจ

*******

12. ยับยั่งชั่งใจ (Chastity) : ร่วมรักเพื่อสุขภาพและสืบสกุลเท่านั้น

เว้นการร่วมรัก ที่เป็นไปโดยโง่เขลา อ่อนแอ ทำให้ผู้อื่นและตนเองเสื่อมเสียเกียรติยศ

*******

13. ความถ่อมตัว (Humility) : เลียนแบบพระเยซูและโสกราตีส

เบนจามิน แฟรงคลิน บอกว่า เดิมทีเดียวเขากำหนดคุณธรรมประจำตัวไว้ 12 ข้อ

แต่เพื่อนผู้มีความกรุณา ได้ชี้ให้เขาเห็นถึงการแสดงออกอย่างภาคภูมิใจในตัวเอง

ซึ่งบางครั้งกลายเป็นความอวดดี ยกตนข่มผู้อื่น

ด้วยเหตุนี้ แฟรงคลิน จึงเพิ่มข้อที่ 13 เป็นข้อสุดท้าย

*******

เบนจามิน แฟรงคลิน ไม่ได้กำหนดคุณธรรมทั้ง 13 ข้อ ขึ้นมาลอย ๆ

แต่เขาทำเช็คลิสต์เอาไว้ในสมุด สำหรับพกติดตัว ไว้ตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ

******* *******

ท่านผู้อ่านละครับ

เคยลองกำหนดพฤติกรรมใหม่ หรือ คุณธรรมที่ต้องการ ให้กับตัวเอง

แบบ เบนจามิน แฟรงคลิน

บ้างหรือไม่ ?

ถึงแม้ว่าบางอย่างที่กำหนดไว้ อาจจะทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

แต่การที่เราตั้งใจเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น

ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ไม่ใช่หรือ ?

.

.

.

ขอปัญญาจงอยู่กับท่าน

ขอบคุณบทความจาก คุณ พิสิษฐ์ จง

ติดตามอ่านพลงานเพิ่มเติมได้ที่…
http://www.pisitzhong.com