Categories
บันทึก

จงสุภาพ…กับทุกคน

จงสุภาพ…กับทุกคน
แม้คนๆ นั้น…จะหยาบคายกับคุณก็ตาม
ไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่ดี…
แต่เพราะ “คุณเป็นคนดี”

Categories
บันทึก

หากต้องการประสบความสำเร็จ ก็จงปฏิบัติตัวแบบผู้ประสบความสำเร็จให้เป็นนิสัย

นิสัย

หากต้องการประสบความสำเร็จ ก็จงปฏิบัติตัวแบบผู้ประสบความสำเร็จให้เป็นนิสัย

Categories
บันทึก

จงหัดมองด้านหลังของเหรียญ

จงหัดมองด้านหลังของเหรียญ

ถ้าหากคุณไม่รู้จักมองด้านหลังของเหรียญ โอกาสก็ไม่มีทางมาเยือนคุณหรอก

Categories
บันทึก

งานในฝันไม่มี

งานในฝันไม่มี

มีแต่เปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมาย แล้วลงมือทำให้เป้าหมายเป็นความจริง