ยินดีต้อนรับ

ข้าพเจ้านาย วิชัย ยวงแก้ว เว็บไซต์นี้คือบล๊อคส่วนตัวของข้าพเจ้าสำหรับบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าชอบและสนใจ เพื่อให้สามารถจดจำได้และใช้ในการฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆ

และหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม^^ ต่อไป

บันทึก

คำคม

บทความล่าสุด