เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ความดี

“การเกิดของแต่ละคน ย่อมไม่เหมือนกัน นั้นขึ้นอยู่กับการก […]