“ความสำเร็จ” เป็นเพียงก้าวแรกของจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่ง “อย่ายึดติด”

“ความสำเร็จ” เป็นเพียงก้าวแรกของจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่ง […]